Általános feltételek

1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

01. A költségvetéseket és árajánlatokat a bérek és anyagok aktuális értékére alapozzuk. Amennyiben ezekben változás következik be, úgy fenntartjuk magunknak a jogot az árak arányos átigazítására.

02. A szállítási határidőt információs céllal közöljük, de az eladót ez nem kötelezi. A szállítási késedelem nem ad jogot kártérítésre, sem a szerződés felbontására.

03. Az áruszállítás kockázata a vevőt terheli. A szállítási költség is, hacsak nincs másként meghatározva, a vevőé.

04. Amennyiben a vevő a neki megadott időpontig az megrendelt árut nem szállítja el, úgy fenntartjuk a jogot, hogy a tizenötnapos határidő után a megegyezést semmisnek tekintsük, előzetes figyelmeztetés nélkül.

05. Az áru raktározása, szállítás vagy elvitel előtt, a vevő kockázatára történik.

06. Amennyiben vis maior, tüntetés, lockout, stb. miatt nem vagyunk képesek a megállapodásnak eleget tenni, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a megállapodást felbontsuk, kártérítési kényszer nélkül.

07. Fenntartjuk a jogunkat a megállapodást jogilag és előzetes figyelmeztetés nélkül felbontani, csőd esetén, fizetésképtelenség esetén, vagy ha a vevő jogi állapota bármi miatt megváltozna.

08. A szállításal kapcsolatos reklamáció a szállítás utáni nyolc napon belül lehetséges és szigorúan az áru használatbavételét vagy továbbeladását megelőzően.

09. Számla elleni tiltakozást kizárólat írásban fogadunk el, a számladátumot követő nyolc napon belül. Kérjük a dátumot és a számlaszámot mindig tűntesse fel.

10. Termékeink alapanyag- vagy konstrukciós hibáiért a szállítástól kezdett 12 hónapon át garanciát vállalunk. A garancia az elismerten hiányos (alkat)rész(ek) kicserélésére korlátozódik. Postaköltség, szerelési költség, használati károsodás és minden további költség a vevőt terheli. A garancia érvénytelen ha a vevő vagy harmadik személy változást eszközöl vagy helyreállítást kezdeményez a szállított árun cégünk előzetes engedélye nélkül, illetve nem szakszerű használat és karbantartás hiányának esetében is. Konstrukciós hibát, helyreállításokat és egyéb, a cégünk által végzett munkát a raktárhelységünkben végzünk, megállapodás szerint, de csakúgy mint a szállítási idő, nem jogosít fel semmilyen kártérítésre.

11. Minden számla készpénzben fizethető, nettó kedvezmény nélkül, a cégünk székhelyén, hacsak egyértelmű írásos rendelkezés ezt nem ellenzi.

12. Ha az egyeztetett napon a fizetés elmarad, a számla összege, vagy annak ki nem fizetett része, jogerősen és előzetes figyelmeztetés nélkül 1%-os késedelmi kamattal fog emelkedni havonta a számla teljes kielégítéséig. Ugyanígy jogerősen és előzetes figyelmeztetés nélkül köteles a vevő egy átalányösszeg megfizetésére, ami a számlaösszeg 10% de minimum € 99.16, kártalanítás címszó alatt. A fedezetlen csekkekel és egyéb beszedési módszerekkel kapcsolatos költségek ebbe az átalány kártérítésbe nincsenek beleszámolva, ezek a költségek a vevőnek külön kiszámlázásra kerülnek.

13. Nem fizetés esetén fenntartjuk a jogot a szállítás felfüggesztésére. Ugyancsak fenntartjuk magunknak a jogot a megállapodás jogerős és előzetes figyelmeztetés nélkül való felbontására, a megállapodás teljes egészét vagy a még nem teljesített részét illetően.

14. Amennyiben a vevő a figyelmeztetést követő nyolc napon belül nem tesz eleget kötelességének, cégünknek jogában áll a megegyezést felbontani. A szerződésbontás a vevőt kártérítés megfizetésére kötelezi ami megegyezik a megrendelés 30%-val, megemelve az addig keletkezett költségekkel.

15. Amíg a leszállított árut ki nem fizetik, úgy azok az eladó tulajdonát képezik. A kockázat ellenben a szerződéskötéskor átszáll a vevőre.

16. Pereskedésre kizárólag a hasselti bíróságon kerülhet sor.p>

Ezen a weboldalon cookie-kat (sütiket) hasznàlunk, hogy megkönnyítsük Ön szàmàra a böngészést.
Tovàbbi informàcióért kattintson ide.