Wyłączenie odpowiedzialności

Warunki ogólne

Witryna internetowa jest własnością Versus-Omega

Dane kontaktowe:

Adres siedziby statutowej: Nijverheidslaan 1527a, 3660 Oudsbergen, Belgia
Telefon: +32 (0)89 320 190
E-mail: info@versus-omega.com
Numer przedsiębiorstwa: 0473 820 749
Rejestr osób prawnych: Hasselt
Organ nadzoru: UE

Korzystając z dostępu i wykorzystując witrynę internetową oświadczacie Państwo wyraźnie, że zgadzacie się z następującymi warunkami ogólnymi.

Własność intelektualna

Zawartość znajdująca się na tej witrynie w rozumieniu marek, logo, rysunków, danych, nazw produktów czy przedsiębiorstw, tekstów, obrazów itd. chroniona jest prawem własności intelektualnej, których właścicielem jest Versus-Omega lub posiadająca prawa osoba trzecia.

Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

Informacje zamieszczone na witrynie internetowej mają charakter ogólny. Informacje nie zostały dostosowane do osobistych lub specyficznych okoliczności, nie mogą więc być traktowane jako osobista, profesjonalna czy prawna porada przekazana użytkownikowi.

Versus-Omega dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były pełne, właściwe, dokładne i odpowiednie. Mimo wszelkich starań może się zdarzyć, że jakaś przekazana informacja nie będzie właściwa. W przypadku, gdy przekazana informacja będzie zawierała niezgodności lub informacja zawarta na stronie lub poprzez stronę nie będzie dostępna, przedsiębiorstwo dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej dokonać sprostowania.Versus-Omega nie może jednak zostać pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej za szkody bezpośrednie lub pośrednie, które powstaną w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych na tej witrynie internetowej. W przypadku stwierdzenia przez Państwa jakiejś nieścisłości w zawartych na stronie informacjach prosimy o skontaktowanie się z zarządzającym witryną.

Zawartość strony (łącznie z linkami) w każdej chwili bez zapowiedzenia lub powiadomienia może ulec dostosowaniu, zmianie lub uzupełnieniu.

Versus-Omega nie daje żadnych gwarancji na dobre działanie witryny i nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej za jej złe funkcjonowanie lub okresową niedostępność lub za jakąkolwiek szkodę, bezpośrednią lub pośrednią, do której dojdzie w wyniku dostępu lub korzystania z witryny.
Versus-Omega w żadnym przypadku nie może zostać pociągnięte w sposób szczególny lub inny do odpowiedzialności cywilnej wobec kogokolwiek, bezpośrednio lub pośrednio, za szkody wynikłe z korzystania z niniejszej lub innej witryny internetowej, a zwłaszcza w skutek skorzystania z linków i odnośników, bez ograniczeń, za jakiekolwiek straty, przerwy w pracy, uszkodzenie oprogramowania lub innych danych w systemach komputerowych, aparatury, oprogramowaniu lub innych rzeczach użytkownika.

Witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn lub stron internetowych osób trzecich lub niebezpośrednio się do nich odwoływać. Umieszczenie linku do tych witryn lub stron internetowych nie jest w żadnym przypadku zatwierdzeniem ich zawartości. Versus-Omega oświadcza jednoznacznie, że nie ma prawa do podejmowania decyzji związanych z zawartością czy innymi charakterystycznymi cechami niniejszych witryn internetowych i w żadnym przypadku nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej za ich zawartość, czy cechy, czy za jakąkolwiek szkodę w innej formie z powodu ich wykorzystania.

Prawo i sąd właściwy

Prawem właściwym dla niniejszej witryny internetowej jest prawo belgijskie. W przypadku zaistnienia sporu sądem właściwym jest sąd okręgu Hasselt.

Strona ta wykorzystuje ciasteczka, w celu ułatwienia poruszania się po stronie.
Kliknij, po więcej informacji.