Genel Koşullar

1. GENEL SATIŞ KOŞULLARI

01. Spesifikasyonlar ve fiyat teklifleri, mevcut durumdaki geçerli ücret ve materyal değerleri bazındadır. Eğer bunlar değişikliğe uğrarsa, fiyatları oransal şekilde düzeltme hakkımızı saklı tutarız.

02. Teslim süreleri sadece bilgilendirme şeklinde verilir ve satıcıyı bağlamaz. Teslimde gecikme, hasar tazminat ve sözleşmenin feshi konusunda hiçbir hak vermez.

03. Ürünler, alıcının riskinde gönderilir. Taşıma masrafları -aksi belirtilmedikçe- alıcı hesabınadır.

04. Alıcı ürünleri belirtilen tarihte almazsa, on beş günlük süre sonunda sözleşmeyi feshetme ve bunu önceden ihbarsız olarak gerçekleştirme hakkımızı saklı tutarız.

05. Teslim veya alım beklenirken ürünlerin muhafazası alıcının riskidir.

06. Eğer zorunlu haller, grev, lokavt vb. nedeniyle sözleşmeyi uygulayabilmemiz mümkün değilse, hiçbir tazminat hakkı talebi olëmaksızın sözleşmeyi sona ëerdirme hakkımızı saklı tutarız.

07. İflas, aciz, aynı zamanda alıcının hukuki statüsündeki değişiklik durumlarında sözleşmeyi kanun uyarınca ve önceden ihbar etmeksizin feshetme hakkımızı saklı tutarız.

08. Teslim ile ilgili şikayetler, teslimden sonraki sekiz gün içinde ve her şekilde ürünlerin kullanımı veya tekrar satışından önce bize yapılmalıdır.

09. Faturaya itiraz, yazılı olarak fatura tarihinden sonraki sekiz gün içinde yapılmalıdır. Fatura numarası ve tarihi her zaman belirtilmelidir.

10. Malzemelerimiz, teslim tarihinden itibaren 12 ay süresince tüm ham madde ve konstrüksiyon hatalarına karşı garantilidir. Garanti, onaylanmış kusurlu parçaların değişimi ile sınırlıdır. Gönderi masrafları, montaj masrafları, kullanım kaybı ve diğer tüm masraflar, müşteri hesabınadır. Alıcı veya üçüncü bir kişi, teslim edilen ürünlerde önceden firmamızın izni olmaksızın değişiklikler yapar veya iyileştirmeler uygularsa, ayrıca uzman olmayan kullanım ve yetersiz bakım durumlarında da garanti düşer. Firmamız tarafından uygulanan konstrüksiyonlardaki hatalar, iyileştirmeler veya diğer işler karşılıklı görüşme ile depolarımızda onarılacaktır, ama teslim süreleri hiç bir zaman tazminat talebine neden olamaz.

11. Özellikle yazılı bir anlaşma yoksa tüm faturalar nakit, indirimsiz net olarak, şirketimizin kayıtlı merkezinde ödenir.

12. Kararlaştırılmış vade bitiminde ödeme yapılmaması durumunda fatura tutarı veya faturanın ödenmemiş kısmı, tam ödemeye kadar kanun uyarınca ve önceden ihbar yapılmaksızın aylık %1 gecikme faizi oranında artırılacaktır. Aynı şekilde kanun uyarınca ve önceden ihbar yapılmaksızın fatura tutarının %10'u kadar sabit bir ücret hasar maddesi için 99.16 € ile birlikte ödenir. Ödenmemiş senet veya çeklerle ilgili olan masraflar, aynı zamanda diğer tahsilat masrafları, bu sabit hasar ücretine dahil değildir ve alıcıdan ayrı olarak tahsil edilir.

13. Ödeme yapmama durumunda sonraki teslimleri durdurma hakkını saklı tutarız. Aynı zamanda kanun uyarınca ve önceden bir ihbar yapılmaksızın sözleşmeyi bütün veya henüz uygulanmamış kısım için feshetme hakkımızı saklı tutarız.

14. Alıcının ihbardan sonraki sekiz gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda firmamız sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshedilmesi alıcıya sipariş tutarının %30'una eşit hasar ücreti, artı yapılmış masrafları ödeme yükümlülüğü getirir.

15. Teslim edilen ürünler ödenmediği sürece satıcının mülkiyeti altında kalır. Bununla birlikte sözleşme yapıldığı durumda risk alıcıya geçmektedir.

16. İtiraz halinde sadece Hasselt mahkemeleri yetkilidir.

Bu internet sitesi, sitede gezinmenizi daha da kolaylaştırmak için çerez kullanmaktadır.
Lütfen daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.